Espais d’aprenentatge

Des del curs 2016, a l’escola hem anat incorporant la metodologia dels Espais d’aprenentatge. Aquesta metodologia promou un canvi en l’organització dels alumnes, l’espai físic i els materials, per tal de construir ambients on l’aprenentatge sorgeix espontàniament. L’alumne és el protagonista i constructor del seu propi aprenentatge.

Pretenem que l’alumnat treballi amb una metodologia més activa que comporti un aprenentatge significatiu i autònom.

A la Comunitat de petits treballem per espais tres dies a la setmana. A principis de setmana decideixen quin espai faran les següents tres sessions. Cada setmana fan un espai diferent per tal que que passin per tots els espais d’aprenentatge.

A la Comunitat de mitjans, a 1r i 2n fan espais dos dies a la setmana i a  3r, tres dies la setmana. Els espais són de lliure circulació i els propis alumnes són els que regulen l’assistència als diferents espais.