Tallers d’expressió

L’activitat de Tallers està contemplada en el Projecte Educatiu de Centre i és una valuosa contribució de les famílies, amistats i veïnat  i a la tasca educativa del centre. .

Conjuntament es preparen un tallers orientats preferentment a treballar la competència  artística: plàstica, música, teatre, dansa i moviment. El fet de comptar amb la implicació de mes adults permet  fer grups reduïts.

S’organitzen per comunitats educatives. A la Comunitat dels Petits els tallers es fan a partir de p4 i els nens i les nenes es barregen per nivell. Cada taller dura una sessió, és a dir, una tarda.

Pel que fa a Mitjans i Grans, els tallers es fan barrejant els nens i les nenes de tota la comunitat. A la comunitat de Mitjans els tallers duren dues sessions i a la comunitat de Grans tres sessions.

Apunteu-vos les dates si hi voleu participar:

I4 i I5 Comunitat de mitjanes Comunitat de grans
Dijous a la tarda, a partir de mitjans del 2n trimestre. Divendres a la tarda a partir del mes d’octubre/novembre. Dimarts a la tarda a partir del mes d’octubre.