Informacions i documents oficials

PLA D’ORGANITZACIÓ

Aquí podeu trobar el pla

d’organització del curs 2024-25.

 

 

 

 

 

PROJECTE DE DIRECCIÓ

El Projecte de Direcció (PdD) és una proposta de continuïtat del que ara finalitza. S’hi recullen els aspectes més significatius a partir dels quals treballarem, per tal que la nostra escola continuï millorant en la línia ja traçada amb anterioritat.

NOFC

Normes d’organització i

funcionament de centre

 

PLA DE CONVIVÈNCIA

El Pla de Convivència és un document on deixa reflectides com gestionem de manera positiva els conflictes, educació emocional i els nostres valors com escola.

Projecte educatiu

1. El context de l’escola

2. Trets d’identitat

3. Principis pedagògics

4. AFA

ESTRATÈGIA DIGITAL DE CENTRE

L’objectiu és contribuir al desenvolupament de les competències digitals de l’alumnat, amb els coneixements per una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies.

Estratègia digital de centre

PROJECTE LINGÜÍSTIC

Contribueix a l’aprenentatge i l’ensenyament de les competències en llengües com a part del projecte educatiu.