Trets d’identitat

SOM UNA ESCOLA...
Els trets d’identitat de l’Escola Barrufet.

Participativa

El diàleg i la participació són fonamentals en el funcionament de l’escola. La tasca educativa es fonamenta en la interrelació entre les persones, en el respecte mutu, l’intercanvi, la reflexió, la col·laboració i la solidaritat.

Pluralista i inclusiva

Laica i respectuosa amb la manera de pensar i de fer de cada família pel que fa a la religió, la ideologia, la tendència sindical o política…. Tothom hi té cabuda, sense discriminació per raó de gènere, ètnia, creences… La diferència i la diversitat són sinònims d’enriquiment. L’escola ha d’ajudar a cadascú a ser el què és i el què vol ser.

Arrelada a la realitat personal

Que ajuda a cada persona a conèixer i a desenvolupar les pròpies capacitats, la creativitat, el sentit crític i també el sentit de la responsabilitat social, siguin quines siguin les circumstàncies personals de cadascú.

Relacionada i oberta a l'entorn

Relacionada amb el barri, que parteix de la realitat social concreta que viuen els nens i les nenes. Que ajuda a conèixer, estimar i respectar l’entorn pròxim, com a camí per conèixer, estimar i respectar l’entorn més allunyat.

Coeducativa

Una manera de fer que dona l’oportunitat de desenvolupar al màxim les pròpies capacitats, fugint dels estereotips de gènere.

Línia pedagògica

Treballem seguint aquest esquema: