Dubtes freqüents

QUINS SÓN ELS PREUS I LA FORMA DE PAGAMENT DEL SERVEI D'ACOLLIDA?

Preus:
Cangur fix matí: 18€/mes
Cangur fix tarda: 20€/mes
Cangur esporàdic matí o tarda: 3€/dia

El cobrament de l’ús regular del servei s’aplica al rebut mensual. I de l’ús esporàdic es cobra per rebut al mes següent
Per més informació entra a “Acollida

POT PORTAR ESMORZAR O BERENAR AL SERVEI D'ACOLLIDA?

Si, es pot portar les 2 coses

Per més informació entra a “Acollida

HEM D'AVISAR PER FER ÚS DEL SERVEI D'ACOLLIDA?

Recomanen en ús esporàdic avisar amb antelació via e-mail (acollida.afabarrufet@gmail.com) sempre que sigui possible.
Per utilitzar el servei fixe si que s’ha de comunicar prèviament i indicar dies d’ús.

Per més informació entra a “Acollida

QUIN ÉS L'HORARI DE L'ÚS DEL SERVEI D'ACOLLIDA?

Cangur Matí: podeu acompanyar al vostre fill/a fins a l’entrada entre les 8 i 3/4 de 9 h (hora en que es tancarà la porta i haureu d’esperar a que s’obri l’escola).

Cangur Tarda: El servei és des de les 16:30 (els nens són recollits a classe) fins a les 17h

Per més informació entra a “Acollida

TOTS ELS DIES DE CURS HI HA SERVEI D'ACOLLIDA?

No hi ha servei el següents dies:
– Per l’alumnat d’I3, el primer dia de curs
– Per a tota l’escola el dia de sortida de piscina/platja no hi ha servei de tarda
– Tampoc hi ha servei de tarda durant la jornada continuada de juny, però si que s’ofereix el cangur de juny, fins a les 16:30h

Per més informació entra a “Acollida

PER QUE SERVEIX LA QUOTA MENSUAL QUE PAGUEM TOTES LES FAMILIES DE L'AFA?

Amb les quotes de funcionament es cobreixen les despeses relacionades amb les activitats i materials dels alumnes (llibres de text, material fungible escolar, sortides fora de l’escola, transports, colònies curtes i llargues a l’estiu, piscina durant els mesos d’octubre a maig…). Alhora serveix també per la contractació del secretari de l’AFA així com monitoratge que acompanya a les sortides fora de l’escola.

Per més informació entra a “AFA

 

QUÈ PASSARIA SI NO POGUÉS PAGAR UN MES DE LA QUOTA DE FUNCIONAMENT?

L’AFA té en compte que, per diferents motius, una família pugui tindre problemes per fer-se càrrec de la quota durant un període concret. Es fa un seguiment i es donen facilitats perquè la família torni a estar al corrent de pagament sense que això suposi una diferència pel nen o la nena en l’us de materials, sortides, activitats..

QUI DECIDEIX QUINA ÉS LA QUOTA DE FUNCIONAMENT MENSUAL?

La comissió d’economia (formada per mares, pares i el secretari de l’AFA) és l’encarregada d’elaborar un pressupost durant les primeres setmanes del curs, es recullen totes les despeses que es preveuen i es divideixen entre els 10 mesos del curs i la totalitat d’alumnes. Aquesta quota mensual que és la mateixa per tothom, ha d’aprovar-se durant l’Assemblea General Ordinària i depenen de l’any podrà augmentar o disminuir una mica respecte al curs anterior.

Per més informació entra a “Economia

SI EL MEU FILL O FILLA ESTÀ FORA DE L'ESCOLA DURANT UN TEMPS, HAIG DE PAGAR LES QUOTES DURANT AQUEST PERÍODE EN QUÈ NO VE A L'ESCOLA?

La quota mensual es calcula en funció dels 10 mesos del curs i per la totalitat de l’alumnat, no són per tant despeses per mesos. En el cas de no ser-hi durant un període de temps les despeses continuen així com la responsabilitat de pagar la quota de funcionament.

Per més informació entra a “Economia

PER QUÈ UNA QUOTA MENSUAL PER A TOTS ELS NENS I NENES?

La quota de funcionament mensual ens permet abaratir costos (grans compres per tothom), treballar de manera col·lectiva així com evitar que hi hagi discriminació (tothom disposa del mateix material, gaudeix de les mateixes activitats..)
També, pagar cada mes la mateixa quota evita grans despeses durant el curs i poder repartir durant els 10 mesos el cost total del curs.

Per més informació entra a “AFA

PUC PAGAR MÉS D'UNA QUOTA DE FUNCIONAMENT I AVANÇAR EL PAGAMENT?

En cas que sigui una facilitat per una família, és possible avançar el pagament de les quotes i no fer-ho de manera mensual.

Per més informació entra a “Economia

SI A L'ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA S'HA APROVAT FER UN RETORN A LES FAMÍLIES, QUAN ES FARÀ EFECTIU I COM?

Habitualment, al mes de gener serà quan les famílies rebeu aquest import, que es restarà del total de la quota del mes en què es faci efectiu.

Per més informació entra a “AFA