Tallers de llengua i comunicació

S’organitzen a Primària, seguint la distribució dels  antics cicles (Inicial, Mitjà i Superior). Es barreja l’alumnat de les quatre aules i es treballa en grups reduïts,  12 criatures per Taller. El professorat és el propi del cicle: tutores i especialistes. De vegades comptem amb la col·laboració de mestres jubilades.

Tenen una programació bianual i són un eix vertebrador d’una part important del treball de l’àrea de llengua i matemàtiques. També hi ha tallers en  llengua anglesa i en llengua castellana.

L’estructura organitzativa i les metodologies emprades als taller permeten afavorir la relació entre l’alumnat del cicle,  la participació de les criatures, el treball manipulatiu, la intervenció en el grup per part del professorat, i el coneixement i el respecte a les diferències individuals i col·lectives.